Повернення і обмін + гарантія

Гарантійні зобов'язання Продавця

Ці гарантійні зобов’язання (надалі – Умови) є частиною договору купівлі-продажу товару з Покупцем, розміщеного на Сайті, а випадку укладення з Покупцем окремого договору купівлі-продажу та посилання в ньому на ці Умови, є частиною такого договору купівлі-продажу.

Ці гарантійні зобов’язання розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства України та враховують особливості статусу Покупця (фізична особа-споживач та/або суб’єкт господарювання – ФОП/юридична особа).

Усі поняття з великої літери вживаються, розуміються та тлумачаться, відповідно до визначень, наданих в публічному договорі купівлі-продажу товару, викладеного на цьому Сайті.

Ці Умови можуть бути зміні Продавцем в односторонньому порядку без отримання згоди та/або попередження Покупця.

I. Умови гарантії на Товар Покупцям-споживачам

1. Гарантійний строк встановлюється цими Умовами, які є частиною публічного договору купівлі-продажу товару з Покупцем, якщо інше не передбачено нормами чинного законодавства України.

2. Продавець встановлює наступні гарантійні строки на Товар:

Гарантійний строк обчислюється від дати передачі Товару Покупцю. Дата передачі Товару Покупцю зазначається в гарантійному талоні як дата укладення договору, що надається Покупцю разом з Товаром. У випадку ненадання гарантійного талону, датою передачі Товару вважається дата зазначена на первинних документах на Товар (квитанціях, чеках, інших документах, що підтверджують оплату та передачу товару) або в специфікації на Товар.

При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

3. Гарантійне зобов’язання не виникають у Продавця і гарантія на Товари не поширюється у таких випадках:

3.1. Недоліки виникли після передачі Товару Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування (експлуатації) та зберігання Товарів, зазначених Продавцем на Сайті;

3.2. Недоліки виникли після передачі Товару Покупцеві внаслідок дій третіх осіб (монтаж, ремонт, зміна конструкцій, тощо);

3.3. Товар використовувався не за призначенням;

3.4. На поверхні Товару виявлено пошкодження теплового, хімічного, механічного характеру;

3.5. Пошкодження Товару сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажору), як от стихійне лихо, військові дії, пожежа, затоплення, тощо;

3.6. Товар на момент його придбання мав явні дефекти або пошкодження, був проданий по зниженій (акційній) ціні; 3

3.7. Відсутній документ, що підтверджує оплату Товару;

3.8. Гарантія не поширюється на нормальний фізичний знос, порізи, плями і подряпини.

4. У випадку настання гарантійного випадку, Покупець має вчинити наступні дії:

Сторони домовилися, що розгляд претензій (рекламацій) відбувається протягом ____ днів, якщо інший строк прямо не встановлений законом.

5. Гарантійне зобов'язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України.

6. Обмін і повернення споживачем Товару і

6.1. Товар входить до Переліку товарів, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженим Кабінетом Міністрів України. Увага! Товари за індивідуальним замовленням поверненню та обміну не підлягають.

II. Умови гарантії на Товар Покупцям - суб’єктам господарювання

1. Гарантійний строк встановлюється цими Умовами, які є частиною договору купівлі-продажу товару з Покупцем, якщо про це домовились Сторони і інше не передбачено нормами чинного законодавства України.

2. Продавець встановлює наступні гарантійні строки на Товар:

Гарантійний строк обчислюється від дати передачі Товару Покупцю. Дата передачі Товару Покупцю вважається дата складення первинних документах на Товар (видаткових накладних, інших документах, що засвідчують передачу Товару) та/або зазначена в специфікації. До Товару, придбаного суб’єктом господарювання, може надаватися гарантійний талон, який в подальшому має бути переданим кінцевому споживачу (фізичній особі, що придбаває товар та/або виріб у Покупця-суб’єкта господарювання).

3. Покупець зобов’язаний попередити (поінформувати) кінцевого споживача про дату початку гарантійного строку на Товари, придбані в Продавця, про ці Умови та Правила користування (експлуатації) та зберігання Товарів.

3.1. Покупець зобов’язаний вказати кінцевому споживачу найменування Продавця та місце подачі претензій (рекламацій).

3.2. Кінцевий споживач може заявити претензії (рекламації) щодо якості Товарів Продавця в межах їх гарантійного строку безпосередньо до Продавця. При цьому, до кінцевого споживача застосовуються ці Умови. У випадку, якщо Покупець не надав кінцевому споживачу гарантійний талон Продавця, не повідомив про дату початку гарантійного строку на Товари, придбані в Продавця, про ці Умови та Правила користування (експлуатації) та зберігання Товарів, Продавець звільняється від будь-якої відповідальності і всю відповідальність перед кінцевим споживачем несе Покупець.

4. Гарантійне зобов’язання не виникають у Продавця і гарантія на Товари не поширюється у таких випадках:

4.4. Недоліки виникли після передачі Товару Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування (експлуатації) та зберігання Товарів, зазначених Продавцем на Сайті;

4.5. Недоліки виникли після передачі Товару Покупцеві внаслідок дій третіх осіб (монтаж, ремонт, зміна конструкцій, тощо);

4.6. Товар використовувався не за призначенням;

4.7. На поверхні Товару виявлено пошкодження теплового, хімічного, механічного характеру;

4.8. Пошкодження Товару сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажору), як от стихійне лихо, військові дії, пожежа, затоплення, тощо;

4.9. Товар на момент його придбання мав явні дефекти або пошкодження, був проданий по зниженій (акційній) ціні;

4.10. Відсутній документ, що підтверджує оплату та факт передачі конкретного Товару;

4.11. Гарантія не поширюється на нормальний фізичний знос, порізи, плями і подряпини.

5. Гарантійне зобов'язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України.

6. На відносини Продавця з Покупцем – суб’єктом господарювання не поширюються норми Закону України «Про захист прав споживачів».

7. Повернення та обміну Товару належної якості, придбаного Покупцем – суб’єктом господарювання, не передбачається. Покупець приймає Товар за кількістю та якістю в момент передачі Товару. Покупець зобов’язаний перевірити Товар на наявність недоліків в момент приймання Товару. Гарантійні зобов'язання поширюються на недоліки Товарів, які не могли бути виявлені при прийнятті Товарів (приховані недоліки).

Прийнято ______________________ року.

Телефони підтримки

Львів +380 673224400
Харків +380 951588000
Київ +380 673221333
Одеса +380 973220011