Публічна оферта

Договір купівлі-продажу товару

Цей Договір є публічною офертою (пропозицією) Товариства з обмеженою відповідальністю «АДС Захід» (ЄДРПОУ 42866901, зареєстрованого за адресою: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, б. 172) (далі по тексту – Продавець) будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі по тексту – Покупець) укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через Інтернет-магазин (далі по тексту – Договір).

Продавець розміщує публічну оферту на офіційному сайті /.

Цей Договір є договором приєднання.

Умови цього Договору можуть застосовуватись Сторонами при купівлі-продажу Товару через точки продажу Продавця, якщо про це буде зазначено в первинних документах або іншим чином погоджено Сторонами.

1. Визначення основних понять

1.1. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється засіб для реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину на сайті / (далі по тексту – Сайт), який дозволяє ознайомитись з Товаром, комплектуючими виробами, їх зовнішнім виглядом, описом, гарантійними зобов’язаннями тощо, зробити відповідне замовлення та оплатити його вартість.

1.2. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари у вигляді готового виробу, основні параметри (висота проєму, ширина проєму, кількість дверей, боковий профіль, колір профілю, механізм, матеріал наповнення, тощо), якого обрані Покупцем за допомогою сервісу “online-Конструктор” та/або будь-яким іншим способом здійснення замовлення і ці основні параметри не є стандартними, а виготовляються (ріжуться, розкроюються, тощо) Продавцем спеціально для Покупця за його вказівкою (вимогою/замовленням).

1.3. Комплектуючі вироби до Товару - вироби, зазначені на Сайті в розділі “Каталог”, які розміщені на Сайті для ознайомлення Покупцем з їх характеристиками, перед формуванням замовлення. Комплектуючі вироби не є окремим товаром та не реалізуються окремо. Комплектуючі вироби супроводжується їх зображенням.

1.4. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється результат досягнутих будь-яким способом домовленостей між Продавцем та Покупцем щодо характеристик (найменування, артикулу, типу системи, розміру, кольору, кількості) Товару, вартості Товару, що підлягає сплаті за цим Договором, способу оплати Замовлення Покупцем, строку та способу отримання Товару Покупцем.

1.5. Під поняттям «Оферта» в рамках цього Договору розуміється пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені цим Договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.6. Під поняттям «Акцепт» в рамках цього Договору розуміється надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти цей Договір на умовах, передбачених цим Договором. Цей Договір вважається укладеним з моменту повної оплати Товару Покупцем, якщо інше не буде погоджено Сторонами.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар відповідно до Замовлення Покупця, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти його на умовах цього Договору.

2.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів, які реалізує Продавець, в тому числі, але не виключно:. - добровільний вибір Покупцем Товарів, в тому числі через Сайт; - самостійне або через представника Покупця оформлення Покупцем Замовлення; - оплату Покупцем Замовлення; - обробку і отримання Замовлення Покупцем у власність на умовах цього Договору.

2.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.4. Покупець розуміє, що зображення Комплектуючих виробів до товарів на Сайті надано лише для їх ілюстрації. Продавець не може гарантувати, що екран комп’ютеру (іншого пристрою) Покупця точно відображатиме кольори комплектуючих виробів. Товари, які купує Покупець, можуть відрізнятися за відтінком від їх зображень на Сайті, в залежності від освітлення та оздоблення місця їх встановлення. Також Покупець усвідомлює, що можливі незначні відмінності у зовнішньому вигляді, характеристиках та комплектації Товару.

2.5. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність цього Договору крім як публікації його тексту на Сайті.

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно на Сайті або за допомогою звернення до представника Продавця оформляє Замовлення в Інтернет-магазині, обираючи один із наступних способів:

3.2. Після отримання Замовлення відбувається його обробка та оформлення шляхом підготовки Товару до продажу Покупцю. Усі замовлення на Товар залежать від наявності цих Комплектуючих виробів до товару та/або матеріалів, з яких вони виготовляються. Продавець повідомляє Покупця якнайшвидше після отримання Замовлення, якщо з будь-якої причини Товар, замовлений Покупцем недоступний до продажу або можлива затримка у його продажі.

3.3. У випадку відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, Продавець скасувати Замовлення, з наступним повідомленням про це Покупця, або запропонувати Покупцю змінити Замовлення. При цьому, Покупець має в найкоротший строк надати відповідь чи буде оформляти Замовлення.

3.4. Після погодження Замовлення, Продавець оформляє та надсилає в електронному вигляді через месенджери та/або на електронну пошту Покупцю кінцеву специфікацію, яка містить реквізити Продавця для оплати Товару.

3.5. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, його комплектуючих виробів, Покупець повинен звернутися до Продавця перед оформленням Замовлення.

3.6. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару Покупцю. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстру доставки тощо), виданої Продавцем. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця в момент його передачі Покупцю.

4. Ціна та порядок оплати Замовлення

4.1. Ціна на Товар (з урахуванням того, що товаром є готовий виріб на індивідуальне замовлення) доводиться до відома Покупця після формування Замовлення через online-Конструктор та/або будь-яким іншим способом здійснення Замовлення. В будь-якому випадку ціна надається Покупцю до моменту укладення цього Договору.

4.2. Ціна на Товар після остаточного погодження умов Замовлення, в порядку визначеному цим Договором, вказується Продавцем в кінцевій специфікації.

4.3. Ціна Товару та ціна Замовлення встановлюється в національній валюті України – гривні.

4.4. У випадку невірної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися із Покупцем це Замовлення вважається анульованим. Якщо анульоване Замовлення було оплачене, Продавець повертає Покупцеві оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупцеві або іншим прийнятним способом протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження вимоги Покупця.

4.5. Ціна на оплачений Товар зміні не підлягає.

4.6. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на банківський рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у специфікації (кінцевій специфікації), наданої/надісланої через месенджер/електронну пошту Покупцю Продавцем;

4.1.2 готівкою або через термінал при отриманні Товару (у місці, де Покупець забирає Товар);

4.1.3 шляхом безготівкового розрахунку через будь-який банк;

4.1.4 готівкою або через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox.

4.1.5 через платіжну систему, обрану на Сайті.

4.7. За загальним правилом Покупець проводить 100% передоплату Товару відповідно до Замовлення на підставі рахунка Продавця, якщо інше не зазначено в кінцевій специфік на оплату або іншим чином не погоджено Сторонами.

4.8. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100% оплати за Товар на рахунок Продавця.

4.9. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право не передавати Товару, призупинити або повністю не виконати взяті на себе зобов'язання і при цьому Продавець не несе відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи щодо їх усунення, з метою належного оформлення Замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.10. До моменту зарахування коштів Покупця на рахунок Продавця Товар не виготовляється, якщо інше не погоджено Сторонами. Продавець не може гарантувати доступність Комплектуючих виробів до товару на складі Продавця в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого можуть збільшитися строки обробки Замовлення.

4.11. Факт оплати Товару є фактом беззаперечного прийняття Покупцем оферти укласти цей Договір та згоди з усіма умовами цього Договору, в тому числі підтвердження факту ознайомлення Покупцем з порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, умовами доставки/отримання Товару і оплати вартості доставки (якщо така буде), гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання цього Договору, погодження Покупця з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару.

5. Строк передачі Товару

5.1. Строки та умови (в тому числі місце) передачі Товару кожного разу узгоджується під час оформлення Замовлення з представником Продавця.

5.2. За загальним правилом, Покупець отримує Товару зі складів Продавця та/або інших приміщень Продавця, які вказуються у специфікації на Товар.

5.3. У випадку неприбуття Покупця у місце видачі Товару, у погоджений Сторонами час, Сторони додатково погоджують дату передачі Товару. Якщо Покупець не забрав Товар після 120 днів з дати погодженої для видачі, Продавець може вважати оферту скасованою Покупцем. У такому випадку, грошові кошти за нього не повертаються. У випадку, якщо Покупець забрав Товар із запізненням, але до спливу 120 днів, Продавець має право стягнути грошові кошти за зберігання такого Товару.

5.4. За окремим погодженням Сторін, Товар може бути доставлено за адресою та в час, попередньо погодженими Сторонами. Вартість доставки оплачує Покупець.

5.5. При відсутності Покупця в момент доставки Товару, в час і в обумовленому місці, що було вказано в Замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів служби доставки. У такому випадку Сторони повторно погоджують спосіб передачі Товару.

6. Обов'язки та права Сторін. Гарантійні зобов’язання.

6.1. Обов'язки Продавця: - Надавати достовірну інформацію щодо Товарів, їх комплектуючих, умов доставки та цін; - Поставити Товар відповідно до умов Замовлення; - Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України щодо такого виду товарів; - Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору та умов, розміщених на Сайті; - У випадку зміни строку поставки/продажу/передачі Товару, негайно інформувати Покупця про зміну таких умов з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує про це Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

6.2. Обов'язки Покупця: - Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації (авторизації/створення облікового запису) в Інтернет-магазині; - Оплачувати Товар, відповідно до Замовлень, за зазначеними у них цінах; - При отриманні Замовлення провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності; - відмовитись від отримання Товару, якщо при його огляді виявлені дефекти або невідповідність Замовленню. Отримання Товару Покупцем свідчить про відповідність Товару Замовленню Покупця; - Використовувати (експлуатувати) Товари відповідно до загальноприйнятих правил використання товарів такого виду та правил користування (експлуатації) та зберігання Товарів, викладених на цьому Сайті, які є є невід'ємною частиною цього Договору; - Інші обов'язки, визначені чинним законодавством, цим Договором та Продавцем на Сайті.

6.3. Права Покупця: - Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення; - Внести зміни в Замовлення до його оплати.

6.4. Строки гарантії, гарантійні зобов'язання, умови обміну та/або повернення Товару належної якості викладені на Сайті у відповідному Розділі і є невід'ємною частиною цього Договору.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

7.3. Продавець не несе відповідальність за незначно змінений зовнішній вигляд Товару у порівнянні із зображенням на Сайті.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

7.5. Сторони докладають усіх зусиль щодо вирішення конфліктів та спорів шляхом переговорів.

8. Умови користування Сайтом

8.1. Купівля Товарів через Сайт регулюється умовами цього Договору.

8.2. Якщо Покупець створив обліковий запис (авторизувався) на Сайті, він повинен ставитися до своїх даних для входу як до конфіденційних. Покупець не повинен розголошувати їх третій стороні.

8.3. Продавець має право обмежити доступ до будь-якого облікового запису у будь-який час, якщо на його думку Покупець не дотримався умов користування Сайту.

8.4. Використовуючи Сайт, Покупець не повинен: (1) обходити, вимикати чи іншим чином втручатися в будь-які пов’язані з безпекою функції Сайту або функції, які запобігають чи обмежують використання чи копіювання вмісту, доступного через Сайт; (2) надавати будь-яку неправдиву інформацію в даних облікового запису; (3 вводити в оману, що діє від імені третьої особи; (4) надсилати небажані повідомлення, спам або повторювані повідомлення; (5) змінювати, втручатися, перехоплювати, порушувати або намагатися зламати Сайт; (6) неправомірно використовувати Сайт шляхом свідомого впровадження вірусів, троянських програм, хробаків, логічних, часових бомб або іншого подібного матеріалу або вжиття будь-яких інших дій, які можуть зашкодити Сайту; (7) збирати дані інших користувачів Сайту; (8) подавати або вносити будь-яку інформацію чи коментар про іншу особу, яка є неправдивою, приватною, конфіденційною чи наклепом.

9. Умови конфіденційності

9.1. Продавець зобов’язується не розголошувати та забезпечувати режим захисту конфіденційності персональних даних, які Покупець або користувач Сайту надає при реєстрації на Сайті, залишення заявки або при оформленні Замовлення.

9.2. До персональних даних можуть входити, зокрема: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я та по батькові), адреса проживання, поштовий індекс, контактний телефон, дата народження, електронна адреса, історія та реквізити покупок на Сайті.

9.3. Надавши персональні дані Продавцю, включно з усіма даними, зібраними Продавцем під час або після відвідувань Сайту, Покупець та/або користувач Сайту надає свою добровільну та безумовну згоду на їхню обробку Продавцю для будь-яких законних цілей та будь-яким чином на розсуд Продавця.

9.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних, сформованої Продавцем.

9.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин, відносин у сфері управління кадрами, бухгалтерського обліку та здійснення з такими даними операційної діяльності.

9.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

9.7. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця, виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.

9.8. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 років.

10. Інші умови

10.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту погодження Сторонами Замовлення і повної оплати Товару, якщо інше не погоджено Сторонами, і діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.

10.2. Продавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на сайті /.

10.3. Інтернет магазин створений з метою продажу Товарів дистанційним способом через Інтернет.

10.4. Покупець несе персональну відповідальність за інформацію, яка надається ним при оформленні Замовлення.

10.5. Договір, укладений Покупцем шляхом прийняття цієї пропозиції є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

10.6. У випадку, якщо Сторони погодили між собою застосування умов цього Договору до відносин купівлі-продажу через магазин, склад чи інші точки продажу Товарів Продавця, умови цього застосовуються до таких відносин, крім тих, що прямо регулюють дистанційну купівлю-продаж.

10.7. Продавець має право надсилати Покупцю смс-повідомлення, листи на електронну пошту, телефонувати з метою повідомлення про новинки, акції чи іншої інформації, не пов’язаної з конкретним Замовленням.

10.8. Для укладення довгострокового договору поставки, необхідно звернутися до Продавця за електронною адресою або телефонними номерами, вказаними на Сайті.

10.9. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

10.10. Продавець може передати свої права та обов’язки за цим Договором іншій особі, без погодження та/або попередження Покупця.

10.11. Кожна з умов цього Договору не залежить одна від одної. Якщо будь-який суд визнає, що будь-яка з умов Договору є недійсною, інші умови залишаться в силі та чинними та це не вплине на дійсність всього Договору.

Прийнято: ____________________р.

Телефони підтримки

Львів +380 673224400
Харків +380 951588000
Київ +380 673221333
Одеса +380 973220011